Co způsobuje nadváhu?

Co způsobuje nadváhu

Nadváha není způsobena jenom genetickou výbavou dítěte, ale podílí se na ní významně i obezitogenní prostředí a životní styl rodiny. Obezitogenní prostředí kojence je v současné době nezmapovaným územím a příspěvky odborníků mají iniciovat pozitivní diskusi.

Genetika


Genetické pozadí jedince se na rozvoji obezity podílí 40–60 %. Obézní rodiče mají třikrát častěji děti s nadváhou a obezitou. Pokud jsou obézní oba rodiče, pak jejich potomek je v 80 % případů také obézní, protože sdílejí shodné obezitogenní prostředí.

V současné populaci je více jak polovina dospělých  s nadváhou a počet obézních nebo lidí s nadváhou roste. Tím pádem stále více dětí čelí a bude čelit genetickému riziku obezity.

Vypočítejte si genetické riziko

Obezitogenní prostředí


Prostředí, ve kterém žijeme, se v dnešní době dá označit jako obezitogenní, čili prostředí podporující nárůst tělesné hmotnosti. Objevuje se v něm totiž stále více podnětů, jejichž důsledkem je nárůst hmotnosti. A nejsou to jenom již všeobecně známé sladké limonády, tučná jídla a snižující se fyzická zdatnost.

I kojenec má své obezitogenní prostředí, které lez upravit a zabránit rozvoji jeho nadváhy.

Více o obezitogenním prostředí

Životní styl rodiny


Rodina představuje základní stavební kámen dětského světa, na kterém dítě postaví celý svůj budoucí život. Životní styl rodiny se vždy v plném rozsahu odrazí na návycích a zvycích jejích nejmenších členů.

Na prvním místě si musíme všichni uvědomit, že právě zdánlivě jednoduché změny a režimová opatření dokážou zastavit nebo přibrzdit negativní trend nárůstu nejen jedinců s obezitou ale i ostatních civilizačních onemocnění.

Více o životním stylu rodiny


Je Vaše dítě ohroženo obezitou?

Z praktického hlediska se v současnosti nedá přesná genetická náchylnost laboratorně vyšetřit a nezbývá než zjišťovat závažná data v rodině. Nabízíme Vám jednoduchou pomůcku, jak zjistit míru genetického rizika Vašeho dítěte.