O projektu

O projektu

Hlavním cílem projektu „S kojenci proti obezitě“ je umožnit rodičům a praktickým dětským lékařům orientovat se v problematice prevence nadváhy a obezity v klíčovém preventabilním období – v kojeneckém věku.
V ČR je výskyt nadváhy a obezity v 6 měsících v 6,9 % kojenců, což představuje v absolutním počtu okolo 7 000 kojenců na ročník. Řádné vyhledávání dětí ohrožených nadváhou a obezitou v rámci preventivních prohlídek a jejich následné sledování má samo o sobě významně pozitivní efekt v prevenci a zahájení včasné léčby nejen dětské obezity, ale i nadváhy ostatních členů domácnosti.

Náplň projektu

Zdůraznit problematiku prevence obezity v ordinaci praktického dětské lékaře pro děti a dorost v rámci preventivních prohlídek a zajistit nástroje pro efektivní komunikaci a spolupráci mezi lékařem, dětskou sestrou a rodiči. Projekt „S kojenci proti obezitě“ vychází a navazuje na projekt „Postupů prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku“.

Na webové stránce projektu www.skojenciprotiobezite.cz naleznete v rámci volného přístupu dostupné obecné informace. Pro zdravotníky je zřízen registrovaný přístup pro odborné informace „Postupů prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku“. Pro rodiče kojenců je zajištěn registrovaný přístup pro praktická preventivně-léčebná opatření dětské nadváhy.

Projekt probíhá od září 2014 do února 2015.

Odborný garant projektu: MUDr. Zlatko Marinov, Dětská obezitologická ambulance,
Pediatrická klinika, FN Motol a 2. LF UK Praha, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
e-mail zlatko.marinov@fnmotol.cz


Vážíme si vaší podpory.

Preventivní program „S kojenci proti obezitě“ je podporovaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky. VZP ČR si dobře uvědomuje hrozby, které narůstající epidemie obezity přináší. Proto přispívá nejen na samotnou léčbu, ale prostřednictvím preventivních programů usiluje o změnu myšlení a chování veřejnosti. Pilotní projekt za finanční podpory VZP ČR.


Připojte se s námi na Facebook

Novinky, aktuality z médií, zprávy ze světa týkající se nadváhy a obezity dětí najdete na našem Facebooku. Připojte se

.


Chcete s námi spolupracovat?

Pokud jste dětský lékař pro děti a dorost a máte zájem o spolupráci v prevenci nadváhy a obezity v kojeneckém věku v rámci projektu S kojenci proti obezitě, prosíme, ZAREGISTRUJTE SE. Následně si Vás dovolíme kontaktovat a budeme Vás podrobněji informovat o podmínkách spolupráce. Základní podmínky spolupráce naleznete na následující stránce.

Možnosti spolupráce