Pro sestry

Pro sestry

Hlavním cílem projektu „S kojenci proti obezitě“ je umožnit rodičům a zdravotníkům orientovat se v problematice prevence nadváhy a obezity v klíčovém preventabilním období – v kojeneckém věku.

V ČR je výskyt nadváhy a obezity v 6 měsících v 6,9 % kojenců, což představuje v absolutním počtu okolo 7 000 kojenců na ročník. Řádné vyhledávání dětí ohrožených nadváhou a obezitou v rámci preventivních prohlídek a jejich následné sledování má samo o sobě významně pozitivní efekt v prevenci a zahájení včasné léčby nejen dětské obezity, ale i nadváhy ostatních členů domácnosti.

Zapojte do projektu i vaší ordinaci

Pokud máte zájem o spolupráci v prevenci nadváhy a obezity v kojeneckém věku v rámci projektu S kojenci proti obezitě, prosíme, ZAREGISTRUJTE SE. Následně si Vás dovolíme kontaktovat a budeme Vás podrobněji informovat o podmínkách spolupráce. Základní podmínky spolupráce naleznete na následující stránce.

Více o spolupráci

Nejúčinnější léčba obezity je její prevence

Prevence a léčba dětské obezity v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost má významný potenciál, pokud je zahájena včas a racionálně. Řádné vyhledávání dětí ohrožených nadváhou a obezitou v rámci preventivních prohlídek a jejich následné sledování má jednoznačně významný pozitivní efekt v prevenci a zahájení včasné léčby nejen dětské obezity, ale i nadváhy ostatních členů domácnosti.

Praktické rady a prevence

Konzultujte problematiku s naším odborníkem

Odborná poradna prevence a léčby nadváhy a obezity v kojeneckém věku je určená pro zdravotníky. Neváhejte nám sdělit své postřehy, obtíže nebo výtky, s kterými jste se setkali ve své klinické praxi a na které se budeme snažit adekvátně reagovat.

Odborná poradna