Pro lékaře

Pro lékaře

Projekt „S kojenci proti obezitě“,“ S dětmi proti nadváze“ a „S dětmi proti obezitě“ se věnují prevenci nadváhy a obezity v ordinaci praktického dětského lékaře pro děti a dorost v rámci preventivních prohlídek. Nastavuje efektivní komunikaci a spolupráci mezi lékařem, dětskou sestrou a rodiči.

Hlavním cílem projektů je umožnit rodičům a praktickým dětským lékařům orientovat se v problematice prevence nadváhy a obezity v klíčovém preventabilních obdobích.

Zapojte do projektu i vaší ordinaci

Pokud máte zájem o spolupráci v prevenci nadváhy a obezity v kojeneckém věku v rámci projektu S kojenci proti obezitě, prosíme, ZAREGISTRUJTE SE. Následně si Vás dovolíme kontaktovat a budeme Vás podrobněji informovat o podmínkách spolupráce. Základní podmínky spolupráce naleznete na následující stránce.

Více o spolupráci

Zapojte do projektu i Vaší ordinaci

Nejúčinnější léčba obezity je její prevence

Prevence a léčba dětské obezity v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost má významný potenciál, pokud je zahájena včas a racionálně. Řádné vyhledávání dětí ohrožených nadváhou a obezitou v rámci preventivních prohlídek a jejich následné sledování má jednoznačně významný pozitivní efekt v prevenci a zahájení včasné léčby nejen dětské obezity, ale i nadváhy ostatních členů domácnosti.

Projekt „S kojenci proti obezitě“ navazuje na originální „ Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku“ z roku 2013. Tyto inovativní postupy jsou sestaveny tak, aby umožňovaly jejich použití v každodenní klinické praxi pro konkrétní jedince ohrožené rozvojem nadváhy včetně jejich rodinného zázemí. Naplňují základní principy primární prevence komplexu metabolických civilizačních onemocněním minimálně pro 7- 10.000 ohrožených kojenců, rodinných příslušníků a jejich komunitního prostředí.

Prevence nadváhy a obezity

Přečtěte si vše potřebné

Odbor Na webových stránkách projektu naleznete v rámci volného přístupu dostupné obecné informace o dětské nadváze a jejím posuzování.

Pro lékaře je zřízen registrovaný přístup pro odborné informace „Postupů prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku“, literární souhrn odborné literatury a doporučení v léčbě nadváhy v kojeneckém věku. Zároveň s registrovanými rodiči budete mít přístup k praktickým preventivně-léčebnným opatření dětské nadváhy v kojeneckém věku.

Konzultujte problematiku s naším odborníkem

Odborná poradna prevence a léčby nadváhy a obezity v kojeneckém věku je určená pro praktické dětské lékař a dětské sestry. Neváhejte nám sdělit své postřehy, obtíže nebo výtky, s kterými jste se setkali ve své klinické praxi a na které se budeme snažit adekvátně reagovat.

Mnoho zdaru s projektem S kojenci proti obezitě Vám přeje za tým spolupracovníků odborný garant MUDr. Zlatko Marinov

Odborná poradna

Stáhněte si užitečné materiály